مدیرعامل آلومیناى ایران:

ذخایر بوکسیت کشور ارتقا یافته است

عصر معدن- مدیرعامل آلومیناى ایران معتقد است سرمایه گذارى خوبى در زمینه آلومینا صورت نگرفته است اما با اکتشافات جدید ذخایر بوکسیت کشور به ٢۰ میلیون تن ارتقا یافته است.;

ذخایر بوکسیت کشور ارتقا یافته است
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۲:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن»، تورج زارع با اشاره به صنعت آلومینا اظهار کرد: سرمایه گذارى در ایران شرایط سخت و پیچیده اى دارد، درواقع شرایط به نحوى است که سرمایه گذارى خوبى در زمینه آلومینیوم انجام نشده است.

  وى ادامه داد: ما در زمینه آلومینا یا ذخایر بوکسیتى که در اختیار داریم سرمایه گذارى خوبى انجام نداده ایم.
  مدیر عامل شرکت آلومیناى ایران تصریح کرد: وظیفه اصلى شرکت ما تامین آلومینا است و سعى کرده ایم در شرایطى که شرکت ها با مشکل مواجه هستند به صنایع کمک کرده باشیم.
  زارع اظهار کرد: بحث دیگرى که نباید از آن غافل ماند موضوع نحوه سرمایه گذارى است. متاسفانه نحوه سرمایه گذارى در این صنعت خوب نبوده است. در واقع باید از سال ها قبل در زمینه آلومینا سرمایه گذارى انجام مى گرفت.
  وى اضافه کرد: امروز چالش جدى در بحث تامین آلومینا است. ما باید در این حوزه سرمایه گذارى را به سمت آلومینا سوق دهیم.
  زارع ادامه داد: طى ٤ سال گذشته با انجام ٣٥ تا ٤٥ هزار متر حفارى اکتشافى توانسته ایم ذخایر بوکسیت را ٢۰ میلیون تن ارتقا دهیم. ما در زاگرس و البرز ذخایر بوکسیت را داریم و این ذخایر در حدى است که بتوانیم تولید آلومینا را به ١ میلیون تن برسانیم.
  وى بیان کرد: اینکه دلالان شمش را گران مى فروشند باعث مى شود تا پول در اختیار آنها قرار گرفته و صنعت را با مشکل مواجه مى کند. این در حالى است که به هر اندازه به تولیدکننده کمک کرده و در شرایط بازار حرکت کنیم مى توان شاهد موفقیت بود.

  برچسب ها
  پورسعیدخلیلی
  مطالب مرتبط
  مطالب مرتبط بیشتر